Plaatsing extensieve waterzuiveringsinstallatie 0-6IE, Benor/CE/Vlaminor gecertificeerd

 

 

 

BelleAquaAxylit0-6IEV910-12-14a

 

De BelleAqua Axylit® is een volwaardig alternatief t.o.v. bestaande waterzuiveringssystemen, waarvoor steeds vaak zware ingrepen op de locatie moeten gebeuren. Dit extensief systeem bestaat uit een kunststof behuizing die gevuld wordt met Xylit en deels wordt ingegraven. Deze oplossing zorgt voor de verwerking van huishoudelijk afvalwater voor 0 tot 6 I.E. (Inwoners Equivalent).

Folder Axylit

Ze wordt aangesloten op een (bestaande) voorbezinker of septische put
en bestaat uit:

1. (bestaande) Voorbezinker
2. Influent pompput
3. BelleAqua Axylit® 0-6 IE extensieve waterzuiveringsinstallatie
4. Staalnameput

 download folder Axylit 

1. De (bestaande) voorbezinker

 

 Voorbezink           De (bestaande) voorbezinker doet in de eerste plaats dienst als voorbehandeling, waarbij de bezinkbare stoffen, de zwevende stoffen, oliën en vetten van het afvalwater worden gescheiden. Aan de uitlaat van de voorbezinker wordt een filterelement voorzien dat de laatste partikels kan weerhouden. Een minimum inhoud van 3000 liter (0-6IE) is vereist. Deze kan in kunststof zijn of in beton. Alle afvalwater wordt hierop aangesloten. Lees meer.

 

2. Influent pompput

 

 pompput500V3       

Achter de voorbezinker wordt de pompput geplaatst die het voorbehandelde afvalwater naar de BelleAqua Axylit® overpompt. Deze beperkte aanvoer zorgt ervoor dat het filterbed voldoende tijd heeft om de vuilvracht te absorberen. De pomp wordt aangesloten op een PLC in de besturingskast. Daardoor is de pompput eveneens voorzien van een foutmeldingsysteem bij een defecte pomp en/of hoog peil.

Volgende foutmeldingen worden weergegeven op de PLC:

 • het niveau in de pompput
 • het uitvallen van de motorbeveiligingsschakelaar
 • het uitvallen van de differentieelschakelaar (stroomtoevoer)

 

3. Axylit 0-6 IE extensieve waterzuiveringsinstallatie

 

Deze ingegraven polypropyleen behuizing bevat een uniek buizenstelsel (het verdeelsysteem) dat zorgt voor de gelijkmatige verdeling van de vuilvracht, dankzij de uitgekiende sproeikoppen. Het systeem loopt na elke bevloeiing leeg, waardoor het zichzelf ook steeds reinigt. Het biobed wordt gevuld met Xylit, een bruinkoolvezel die als bacteriedrager dienst doet. Aangezien deze bacteriedrager ook als voeding voor de bacteriën kan dienen, is er geen permanente bewoning vereist. Het is dus ook geschikt voor vakantieverblijven of locaties met onregelmatig verblijf. Door de gelimiteerde aanvoer heeft het open filterbed voldoende tijd om de vuilvracht te absorberen.

 

axylit-perspectief-met-kastjegroota

 

4.staalnameput

     
 staalnameput8   

De staalnameput dient om na te gaan of het gezuiverd afvalwater voldoet aan de Vlarem II wetgeving. Het is vervaardigd uit PVC of HDPE ø315mm met een minimale opvanghoogte van 400mm. De nazichtput heeft een vlakke bodem. In-en uitlaat hebben een diameter van ø110mm met een minimale hoogte van 40cm onder de vloei van de buis en zijn voorzien van moffen met rubbersluiting. De staalnameput wordt op afgewerkte hoogte afgezaagd en voorzien van betonrand en gietijzeren deksel klasse A (15kN) voor putlichamen in PVC en klasse B voor putlichamen in HDPE.

 

Open filterbed gevuld met Xylit bruinkoolvezels

Het afvalwater wordt onder druk via het verdeelsysteem in de behuizing over het filterbed verspreid via geperforeerde buizen. Dit filterbed bestaat uit bruinkoolvezels, ook Xylit genaamd. De bruinkoolvezel wordt gebruikt als dragermateriaal en zal de restanten van het afvalwater afbreken d.m.v. micro-organismen, die zich goed thuis voelen op deze vezels.

Xylit is bovendien een 100% organisch materiaal en dus integraal composteerbaar. Onderaan de behuizing bevindt zich een gesleufde drainagebuis Ø 110mm die het gezuiverde afvalwater afvoert. Tevens dient deze ook als natuurlijke beluchting van het systeem. Als decoratie wordt bovenop een fijne zuiveringslaag voorzien. Deze zorgt ook dat het vocht wordt vastgehouden en houdt ook gedeeltelijk het onkruid tegen. De toplaag kan beplant worden met sierplanten die niet diep wortelen.

Omdat ze ondiepe wortels hebben, raden we enkel volgende planten aan:

 • grote kattenstaart
 • waterweegbree
 • scherpe zegge
 • moeraswederik
 • dotterbloem
 • gele lis
 • bosbies
 • veenpluis
 • breed wollegras
 • eenarig wollegras
 • kleine zonnedauw
 • parnassia
 • schildblad

Het zichtbare deel van de behuizing wordt afgeboord met een beplanking.

        xylit1

 

Wat is Xylit?

Deze bruinkoolvezel Xylit is afkomstig uit open exploitaties gelegen in Duitsland, ontgonnen op een diepte van 50 à 100m, en hebben een gevoelig lagere ecologische voetafdruk dan courant gebruikte gelijkaardige vezels. Bij Xylit is de koolstof/stikstof- verhouding erg gunstig: het hoge aandeel koolstof geeft een langere duurzaamheid. De ouderdom van de vezel is gemiddeld 5 miljoen jaar. De vezels hebben een zeer onregelmatige structuur en bevatten interne capillaire kanalen van oude plantenvezels, waarmee ze een hoge porositeit en grote ruwe interne oppervlakte bekomen. De noodzakelijke biofilm ontwikkelt zich zeer snel, en met hoge dichtheid op de vezels, gevoelig beter dan andere vezels. De vezel is uiterst geschikt om stikstof en fosforverbindingen vast te houden. Bruinkool bevat van nature lucht in de miljoenen micro-poriën. Extra beluchting toevoegen is overbodig.

 

De eigenschappen en voordelen van de BelleAqua Axylit®

 • Perfect te integreren in de tuin, open zuiveringssysteem
 • Axylit is integraal composteerbaar
 • De robuuste behuizing : dubbelwandige, geïsoleerde polyethyleenplaten
 • Eenvoudig te plaatsen, indien nodig met 2 mensen en enkel handgereedschappen.
 • Onderdelen zijn uit onderhoudsvrije polyethyleen (HDPE)
 • Onderhoudsvriendelijk; éénmaal per 2 jaar beperkt nazicht
 • Slibruiming enkel in de septische put / voorbezinker, frequentie afhankelijk van de belasting.
 • Eén fractie als dragermateriaal bij eventuele vervanging.
 • 100% geurvrij door goedwerkend biologisch concept.
 • Bijzonder lage energiekost; enkel sporadische werking van de dompelpomp.
 • Installatie gedeeltelijk ondergronds opgesteld, bijna geen grondverzet.
 • Plaatsing boven grondwatertafel, bronbemaling niet nodig.
 • Geen toevoeging van voedingsstoffen (enzymen, enten met bacteriën, ...).
 • Geleverd met conformiteitattest; conform Vlarem II, de BelleAqua Axylit® is CE-geattesteerd en BENOR-gecertificeerd.
 • Foutdetectiesysteem op de pompput bij storingen
 • Eenvoudige ophangingen voor de draagprofielen van de beplanking

 

Technische gegevens

Type Afmetingen behuizing
l x b x h (mm)
Gewicht
 (kg)
Nuttige inhoud liter  Aansluiting
ø (mm)
ø pompput
+
Type pomp
Downloads
 0-6 IE 2400 x 1200 x 1050
gemiddeld 60% ingegraven
Behuizing : ca 100 kg
Dragermateriaal:
1.120 kg
Ca 2.400 liter 110 ø500mm
DXVM 35-5
TF 0-6
0-8 IE 3000 x 1200 x 1050
gemiddeld 60% ingegraven
Behuizing : ca 120 kg
Dragermateriaal:
1.400 kg
Ca 3.030 liter 110  ø500mm
DXVM 35-5
TF 0-8
0-12 IE BelleAqua Axylit 2 x 0-6 IE =
2400 x 2400 x 1050
Behuizing : ca 200 kg
Dragermateriaal:
2.240 kg
Ca 4.800 liter 110  ø630mm
DXVM 35-5
TF 0-12
0-16 IE BelleAqua Axylit 2 x 0-8 IE =
3000 x 2400 x 1050
Behuizing : ca 240 kg
Dragermateriaal:
2.800 kg
Ca 6.060 liter 110  ø630mm
DXVM 35-5
TF 0-16
0-24 IE BelleAqua Axylit 3 x 0-8 IE =
3000 x 3600 x 1050
Behuizing : ca 360 kg
Dragermateriaal:
4.200 kg
Ca 9.090 liter 110 ø630mm
DXVM 50-7
TF 0-24
0-32 IE BelleAqua Axylit 4 x 0-8 IE =
3000 x 4800 x 1050
Behuizing : ca 480 kg
Dragermateriaal:
5.600 kg
Ca 12.120 liter 110 ø630mm
DXVM 50-7
TF 0-32
0-40 IE BelleAqua Axylit 5 x 0-8 IE =
3000 x 6000 x 1050
Behuizing : ca 600 kg
Dragermateriaal:
7.000 kg
Ca 15.150 liter 110 ø630mm
DXVM 50-7
TF 0-40
0-48 IE BelleAqua Axylit 6 x 0-8 IE =
3000 x 7200 x 1050
Behuizing : ca 720 kg
Dragermateriaal:
8.400 kg
Ca 18.180 liter 110 ø630mm
DXVM 50-11
TF 0-48

 

Waarmee rekening te houden bij het plaatsen van een individuele waterzuivering Axylit?

 • Alle afvalwaters zijn aan te sluiten op een voorbezinker of bestaande septische put. Deze is ook in kunststof te verkrijgen.

 • Als het technisch mogelijk is raden wij steeds aan om het (grijs) sanitair afvalwater (bad/douche/lavabo/keuken/uitgietbak/handwasser/... ) aan te sluiten op een sifonput. Dit om geurhinder te vermijden.

 • Hemelwater (RWA) en afvalwater (DWA) zijn steeds afzonderlijk aan te leggen. In geen geval mag hemelwater mee aangesloten worden op de IBA. Dit is ook belangrijk voor uw latere 'keuring van private riolering'. Bij een bestaande woning moet je soms afkoppelingswerken uitvoeren.
 • Bij de IBA hoort een besturingskastje "ARIA 43" van Vynckier (400 x 300 x 170 mm) die bij voorkeur toegankelijk is bij storing of onderhoud.
 • Voor de elektrische aansluiting gebruiken we standaard een kabel type EXVB 3G 2.5mm (mede afhankelijk van het type installatie en de lengte van de kabel).
 • Deze kabel is aan te sluiten op een afzonderlijke zekering van 16 Ampère.
 • Omdat ze voorzien is van een aangepast onderstel, kan de behuizing met behulp van hijsbanden worden ingelaten in de bouwkuil.

 

 

 • image
 • Voorbeeld 1
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • Voorbeeld 2
Previous Next