Ofwel bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van een IBA. Sommige steden en gemeenten geven hiervoor een éénmalige subsidie.

Ofwel neemt uw rioolbeheerder, stad of gemeente die taak over. Elk heeft zijn eigen beleid.
Wanneer u kan intekenen bij de rioolbeheerder, stad of gemeente zijn er zeker specifieke voorwaarden aan dit contract verbonden.

Voorbeelden:

  • U heeft een éénmalige kost bij intekening
  • De kosten van afkoppelingswerken en/of voorbereidende werken zijn ten laste van rioolbeheerder of bijkomend ten laste van de eigenaar
  • Wel of niet aan te sluiten op bestaande of nieuwe voorbezinker/septische put
  • Naservice & onderhoud via rioolbeheerder of contractant.

U bent echter niet verplicht om op hun voorstel in te tekenen.

Wel vragen de rioolbeheerders de jaarlijkse bijdrage via de heffing van afvalwater zoals standaard wordt voorzien in de waterfactuur. U betaalt hetzelfde als iemand die aangesloten is op de riolering: een saneringskost per verbruikte m³ water. Deze saneringskost heet 'Bijdrage Individuele Sanering' (BIS) en vervangt de gemeentelijke en de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

Indien in eigen beheer de IBA werd geplaatst heeft u recht op een vrijstelling op de heffing van uw afvalwater. Deze kan u aanvragen bij uw watermaatschappij.

Hoe bekom ik de vrijstelling op de heffing van het afvalwater?