Algemeen

Sinds 8 april 2011 heeft de Vlaamse regering het algemeen waterverkoopreglement ingevoerd. Dit reglement bepaalt dat een keuring van de privéwaterafvoer verplicht moet worden uitgevoerd vanaf 1 juli 2011 voor nieuwbouw of grondige verbouwing.

U bent verplicht het keuringsattest te kunnen voorleggen aan uw rioolbeheerder voor de aansluiting op de riolering.

Waarom?

Een correcte scheiding van het afval- en hemelwater heeft voordelen:

 • de waterzuiveringsinstallaties kunnen het afvalwater sneller en beter zuiveren
 • de kwaliteit van het water in de rivieren verbetert
 • het risico op overstromingen wordt kleiner
 • de grondwatertafel wordt aangevuld en daardoor blijven de drinkwatervoorraden op peil
 • u bespaart op uw drinkwaterfactuur, saneringsbijdrage en hemelwaterheffing

Wanneer?

Deze keuring is verplicht in volgende gevallen:

 • bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen
 • bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA
 • bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd (afkoppeling)
 • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid

 

Wat wordt gekeurd?

Volgende aspecten worden ter plaatse gecontroleerd tijdens de keuring:

 • correcte en volledige scheiding van het private afval- en regenwatercircuit.
 • correct aansluiting van sanitaire toestellen
 • gebruikt materiaal van onderdelen (en inhoud) zoals hemelwaterput, vetafscheider, septische put, ...
 • afvoer van hemelwater van verharde oppervlaktes
 • infiltratie- en drainagevoorzieningen

Hoe gaan we tewerk?

Onze afkoppelingsspecialist zal aan de hand van foto's, plannen en documenten kunnen uitmaken welke de eisen zijn waaraan uw installatie dient te voldoen.

Aan de hand van een aantal testen ter plaatse zal de afkoppelingsspecialist uitsluitsel krijgen of het stelsel correct is aangsloten zoals opgelegd door de wetgeving.

Er zijn verschillende testen mogelijk:

De visuele controle: de visueel zichtbare punten en aangeleverde foto's worden vergeleken met het plan
De rookproef: rook wordt door de leidingen geblazen, deze rook mag enkel zichtbaar zijn bij de aansluitpunten van het desbetreffende stelsel (RWA of DWA)
De camera-inspectie: via een rioolcamera kijken we rechstreek in de riolering zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen

Na de keuring zal u een attest bezorgd worden met goedkeuring (conformiteitsattest) of een afkeur samen met een oplijsting van de overtredingen (niet-conformiteitsattest).

Tevens kunnen deze attesten een opsomming bevatten van aandachtspunten die niet tot afkeur geleid hebben, maar die toch belangrijk zijn om in acht te nemen om de vooropgestelde levens-duur van het stelsel te kunnen waarborgen. 

Het bezoek ter plaats kan vergemakkelijkt worden door het voorag toegankelijk maken van alle putten en het ter beschikking te stellen van volgende gegevens:

 • kopie van de bouwvergunning, het bouwplan, de aanstiplijst hemelwater (dit is een onderdeel van de bouwaanvraag)
 • het uitvoeringsplan (of schets) van de afvoerinstallatie
 • briefwisseling met de rioolbeheerder en aansluitreglement
 • eventuele facturen (vb.: regenwaterput, infiltratievoorziening, voorbezzinkput, septische put,...)
 • foto's gemaakt tijdens de aanleg van de installatie

 

Afkoppelingswerken?

Een keuring is niet enkel nodig bij nieuwbouw, maar ook bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in uw straat. Op dat ogenblik dient u zelf, volgens de milieuwetgeving, het afval- en hemelwater van uw woning op privédomein te scheiden en dit te laten keuren.

In principe moet dan al het hemelwater (van dak, terrassen, opritten) gescheiden worden van het afvalwater, voor zover hiervoor geen nieuwe leidingen door de woning moeten aangelegd worden (uitzondering gelosten bebouwing).

Er bestaan verschillende manieren om uw afval- en hemelwater te scheiden. Een oplossing met een hemelwaterput, infiltratie-voorziening of natuurlijk afloop van regenwater is niet altijd het eerste waar u aan denkt, maar dit is vaak de goedkoopste oplossing. Dit vergt vaak minder opgraafwerk dan nieuwe leidingen te moeten aanleggen.

Om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes staan wij als ervaren afkoppleingsspecialist voor u klaar om samen de juiste oplossingen te vinden.

Certificaat-afkoppelingsdeskundige