Door het inbrengen van gedoseerde, onschadelijke rookimpulsen in de riolering kunnen geurhinder en / of lekkages in de leiding worden opgespoord zonder graaf- of breekwerk. De rook wordt in de leiding gebracht en daar waar er lekken zijn zal de rook opgemerkt worden.