Een camera-inspectie is kostenbesparend omdat het onnodig is de afvoerbuizen op te graven om de problemen te visualiseren. Herstellingswerken kunnen gericht worden uitgevoerd met een minimum aan hinder.

BelleAqua heeft hiervoor het geschikte apparatuur voor verschillende diameters. De volledige camera-inspectie kan gevolgd worden op een monitor, deze beelden kunnen worden opgeslagen.

De camera-inspectie wordt gebruikt voor het detecteren van:

  • Lekken, gebreken en breuken in afvoerbuizen
  • Tegenhelling of waterstagnatie
  • Ingroeiende boomwortels
  • Verzakkingen, scheuren, enz....