Bij een nieuwbouwwoning of een grondige verbouwing is een volledige scheiding van afvalwater en hemelwater steeds verplicht. Bij de (her)aanleg van de riolering of het plaatsen van een individuele waterzuivering is het vaak noodzakelijk een afkoppelingsstudie uit te voeren ter voorbereiding van de werkzaamheden. Wij initiëren voor u het dossier met onze eigen afkoppelingsdeskundige, die bij u langskomt en u volledig begeleidt:

 • Inventaris van het rioleringsstelsel RWA (RegenWaterAfvoer) en/of DWA (DroogWeerAfvoer = afvalwater)
 • Opmaak van plan 'bestaande situatie'
 • Opmaak van plan 'te realiseren situatie', rekening te houden met de meest efficiënte uitvoering en de kosten
 • Opmaak meetstaat met indicatieve raming

Beschikt u over documenten of bouwplannen van de woning, gebouw of terrein? Leg deze dan zeker klaar voor het bezoek van de deskundige. Ze bevatten nuttige informatie.

Hoe gaan we tewerk?

Verschillende methoden zijn mogelijk:

De visuele controle: de visueel zichtbare punten en aangeleverde foto's worden vergeleken met het plan
De rookproef: rook wordt door de leidingen geblazen, deze rook mag enkel zichtbaar zijn bij de aansluitpunten van het desbetreffende stelsel (RWA of DWA)
De geluidstest: de keurder plaats geluidsapparaat in een stelsel en controleert welke aansluitpunten hierop aangesloten zijn.

Het controleren van de aansluitpunten:

  * de verbindingen tussen twee leidingen
  * de aanwezigheid van verborgen onderdelen  - zoals een septic tank, sifon, regenwaterput
  * het opsporen van niet gesloten leidingen

Dit kan op 2 manieren:

  * inzetten van een duwcamera
  * Gebruik van een vloeistroom met of zonder toevoeging van kleurstof