Bouwers en verbouwers van een woning worden vaak - vanuit het gemeentebestuur of vanuit
het Vlaams Gewest - geconfronteerd met tal van richtlijnen betreffende de waterhuishouding.
Voor de particulier kan dit gaan over het zuiveren van huishoudelijk afvalwater, hemelwatergebruik, infiltratie, ...
Bedrijven moeten soms nog een stap verder gaan en een afscheider voorzien, pompinstallatie, enz.
Er zijn tal van richtlijnen of verplichtingen, het is niet altijd duidelijk hoe je ze in de praktijk dient toe te passen.

Heeft u niet de nodige expertise of hulp nodig ? Wij helpen u graag verder.

Hier kan u als architect tal van downloads vinden die u kan gebruiken voor de opmaak van het rioleringsstelsel.